Google-mainonnan hinta

Tarjoamme huippuluokan Google Ads-mainontaa pk-yrityksille sopivaan hintaan.

Tilaa aidosti analytiikan päällä, tulosperusteisesti optimoitua mainontaa.

Varaa palvelu ajoissa, sillä otamme asiakkaiksi korkeintaan kaksi saman toimialan yritystä, sillä Top 3 sijoituksia emme voi luvata yhdellä paikkakunnalla useammalle yritykselle.

Google Ads hinnat

Avainsanoja Mainonnan suunnittelu ja käynnistys* Kk-optimointi
1-5 400 € 200 €
6-10 500 € 250 €
11-15 600 € 300 €
16-20 700 € 350 €
21-25 800 € 400 €
26-30 900 € 500 €

Hinnat alv 0%

*Aloitushinta pitää sisällään perussivuston analytiikan kuntoon laittamisen. Suuritöiset analytiikka-asennukset toteutetaan erillisinä projekteina

Yksi avainsana = mainosryhmä, eli sanan perusmuoto + läheiset muunnelmat, kuten sijamuodot

Hinnat eivät sisällä mediabudjettia. Mediabudjetista annetaan suositus, mutta lopullisen budjetin päättää asiakas.

 

Digiteam pidättää oikeuden poiketa hinnastosta tarjouksissaan, mikäli mainonnassa käytetään suurien hakumäärien sanoja, jolloin optimoinnin työmäärä kasvaa merkittävästi..

Palvelukuvaus

Palvelun käynnistys

  • Avainsanatutkimus
  • Mainostilin rakenteen suunnittelu
  • Mainonnan suunnittelu ja toteutus

Ylläpito ja optimointi

  • Kohdennuksen seuranta ja varmennus, näkyvyys relevanteissa yhteyksissä
  • Kilpailukykyisyyden varmistus (sijoitukset, näyttöosuudet=peitto, klikkiprosentti)
  • Kustannustehokkuuden optimointi
  • Sanalisäykset ja sanojen poistot tulosten ja testauksen perusteella, sekä niistä aktiivinen kommunikaatio asiakkaan kanssa
  • Budjetti ja sesonkimuutokset
  • Mainonnan tulosten aktiivinen ohjaus sivuston tulosten perusteella (konversiot ja sivustokäyttäytyminen)

Raportointi

  • Tulokset, toimenpiteet, perusteet toimenpiteille ja suositukset proaktiivisesti, vähintään kerran kuukaudessa – ei automaattisia sähköpostiraportteja